درباره

گروه دکتر حسین‌ زاده

شرکت کشت و صنعت اصیل

شرکت کشت و صنعت اصیل، زیرمجموعه گروه دکتر حسین‌زاده می‌باشد که با هدف ارتقاء کیفیت تولید واحدهای تخم‌گذار تشکیل گردیده است.

در این مجموعه با بهره‌گیری از اساتید داخلی و بین‌المللی و نیز یافته‌های جهانی در زمینه تغذیه طیور، مبنا برآن قرار داده شده تا کیفیت محصولات تولیدی این شرکت و نیز شبکه مرغداران مرتبط با آن به صورت مداوم ارتقاء یابد.
|براین مبنا شعار کیفیت پایان ندارد برای مجموعه در نظر گرفته‌شده است.|

کنسانتره های 2.5 %

اطلاعات بیشتر

کنسانتره های 5 %

اطلاعات بیشتر

icon1

کیفیت پایان ندارد!